dijous, 16 de març de 2017

La millora de la competència lingüística al CEIP Vénda d'Arabí

El CEIP Vénda d'Arabí ha iniciat aquest curs un procés de millora en el seu treball de les competències lingüístiques, on mitjançant l'anàlisi de la pròpia pràctica van determinar les característiques ideals d'un bon tractament de la lectura i escriptura:


A partir d'aquí van extraure els següents 4 objectius principals a treballar i els seus indicadors d'èxit:Amb l'ajuda de Begoña de la Iglesia vam treballar aquests objectius i a continuació vam posar en comú les idees més rellevants i que podíem traslladar al centre i a les nostres aules.


Aquestes noves pràctiques les vam relacionar amb els 4 objectius que teniem:


Experimentant a l'aula

I per grups vam dissenyar i posar en pràctica algunes d'aquestes pràctiques, entre alters vam veure:
Nous plans per al foment de la lectura i escriptura a 6è, amb nous racons, l'auto-avaluació, les bústies per crear històries, 
 • A P3 ens han mostrat l'anàlisi del procés d'adquisició de la lectura i escriptura i com ho treballen.
 • Racons i espais de lectura a tots els nivells.
 • Un pla molt complet a mig i llarg termini per millorar la competència lingüística per part de l'equip directiu.
 • N'Elena i Yolanda han elaborat un recull de documents amb la línia de treball de lectura i escriptura per a infantil i primer cicle de primària.
 • Neus i Anna ens han mostrat com treballen la lectura i escriptura creativa amb contes creats pels alumnes de P4.
 • Marimar i Encina han fet un gran treball amb materials manipulatius.
 • Igualment els mestres de l'aula UEECO i de 2n ens han mostrat com treballen amb aquests materials manipulatius i una intervenció molt concreta amb l'alumnat per ajudar-lo a passar de fase lectora.
 • A 3r ens han mostrat com han utilitzat el treball cooperatiu a les seves aules per millorar l'autonomia de l'alumnat i els èxits i dificultats trobats.
 • A 5è també ens han mostrat l'experimentació de noves mesures per fomentar la lectura, com la lectura lliure, l'amic lector, la creació de les seves pròpies històries...

Avaluació


Finalment vam avaluar si amb aquestes pràctiques hem millorat les nostres pràctiques i assolit els nostres objectius. Els hem classificat en assolits, en procés i no assolits:
Assolits:

 • Els alumnes mostren i verbalitzem la seva motivació per llegir a l'hora de lectura.
 • Els mestres utilitzen més varietats de recursos i materials
 • L'estat emocional de l'alumnat millora.
 • S'incrementa el treball entre iguals. (Però cal consolidar-ho).
 • Es fa un seguiment de les metodologies acordades.
En procés o parcialment assolit:

 • Hi ha una millora en la creació de textos. 
 • El mestre proporciona moments per realitzar activitats per a la creació lliure i espontània; assembles, tallers/racons, missatges...
 • La majoria de la classe va de manera autònoma al racó d'escriptura (de moments sols tenen racó de lectura).
 • S'incorporen acords als documents de centre (PGA...). Alguns acords ja s'han incorporat i altres els ha calendaritzat l'equip directiu per treballar-los i incorporar-los.
 • Es treballa a partir dels interessos i els contextes diaris
 • El centre té un  decàleg a l'abast de tothom amb la metodologia a seguir per assolir la lectura i escriptura de forma adient. (S'ha creat un document per a infantil i primer cicles de primària).

No assolits:
 • S'expliquen  als pares els acords del centre (Es farà més endavant, quan estigui tot més consolidat)
 • Els acords  es comuniquen al claustre (està calendaritzat)

També destaquen els següents canvis a l'aula i centre: 
 • S'ha millorat el clima d'aula.
 • S'ha incrementat molt la motivació per la lectura, i ara són els alumnes els que demanen per llegir.
 • El centre té una línia de treball comuna i compartida.
 • S'han creat racons i espais per la lectura
 • El professorat treballa més a partir dels interessos de l'alumnat.
 • Major ús de materials manipulatius. 

Però queden interrogants com ara...

 • Com seguir treballant amb els alumnes amb greus dificultats o falta d'interès.
 • Com documentar-ho tot.
Per tant d'aquí podem trobar nous objectius de millora:
 • Millorar el treball amb l'alumnat amb dificultats.
 • Documentar.
 • Millorar el treball de l'escriptura.
 • La connexió entre escola i societat.
 • Compartir les bones pràctiques del professorat.

Quin gran equip!

Cal destacar en tot el moment en gran treball de tot l'equip i la seva cohesió i especialment de l'equip directius com a guies d'aquest procés. En tot moment s'ha treballat la cohesió del grup i l'ambit emocional, amb dinàmiques com les de l'escala de provenció i el treball de les emocions:

Així que també vam fer una avaluació més emocional al respecte de la formació i ho vam recollir amb una paraula on la més repetida va ser il·lusió i un quadre on el més triat va ser "La finestra oberta" de Matisse:Enhorabona pel bon treball i un plaer treballar amb aquest gran equip!

Lidia i Ximo

divendres, 10 de març de 2017

L'educació emocional i la millora del clima d'aula al CEIP Sa Graduada

El claustre del CEIP Sa Graduada inicia una nova formació amb l'objectiu general de millorar el clima d'aula treballant l'educació emocional. Vam iniciar la sessió de treball amb la dinàmica de treball cooperatiu, les pàgines grogues. Aquest dinàmica té com a objectiu cohesionar el grup, i és situa en els nivells inferiors de l'escala de la prevenció dels conflictes.
A continuació vam començar a treballar els 3 objectius de la formació:

 • Millorar les competències emocionals del professorat i de l’alumnat
 • Millorar la convivència al centre
 • Conèixer estratègies per gestionar l’aula

Utilitzant l'estructura de treball cooperatiu 1-2-4, vam decidir les característiques ideals d'aquests objectius i vam prioritzar quins considerava el claustre els objectius prioritaris a treballar. Aquí abaix podem veure un resum d'aquestes característiques i allò prioritari en vermell:

Així doncs, el claustre destaca com a elements on cal avançar:

 1. Estratègies per a una millor gestió de l'aula.
 2. El respecte com a element essencial per a la millora de la convivència.
 3. La implicació i compromís per millorar la convivència.
 4. Tenir i seguir una línia de treball consensuada (normes, línies d'actuació...) per tots.
 5. El treball per a la prevenció dels conflictes.
 6. I el treball de les competències emocionals per gestionar les emocions.

Després d'un molt bon treball vam fer un cercle final per valorar la sessió i aquestes van ser les paraules més repetides:
divendres, 3 de març de 2017

Tornant a treballar la competència matemàtica al CEIP Labritja

Al CEIP Labritja continuem treballant per la millora de la competència matemàtica amb una nova formació. A la primera sessió vam posar en comú aquelles coses que vam treballar l'any anterior, destacant aquestes:

 • Vam veure la seqüenciació del procés d'adquisició de les matemàtiques.
 • La importància d'utilitzar diversitat de materials i especialment material manipulatiu.
 • Aprofitar "filos" o situacions quotidianes del centre per treballar les matemàtiques de forma més significativa, fent bones preguntes, amb assemblees.
 • Vam parlar d'algunes de les activitats realitzades i algunes idees com els avantatges de no esborrar el procés que fa l'alumnat, treballar amb A3...
 • També és important seguir treballant el càlcul mental.
Els assistents que no van fer la formació l'any anterior estaven interessats en:
 • Saber si aquestes estratègies són valides tant per a primària com per a infantil. Els companys van explicar que sí.
 • Conèixer alguna bibliografia (als powerpoints de les presentacions ho poden consultar)
 • Les dificultades que van tenir per treballar així. Les companyes van destacar que les dificultats són les pròpies de fer qualsevol canvi metodològic i que pot requerir un major esforç inicial de preparació del professorat.
 • Com fer algunes activitats; com ara una tira o línia de temps (és pot fer circular?) o una màquina de sumar i restar (http://tresmariposasdepapel.es/nuestra-maquina-de-sumar/)

Després vam treballar, utilitzant la tècnica de treball cooperatiu 1-2-4, les característiques ideals dels nostres objectius, és a dir que seria un bon treball d'aquells objectius, aquests van ser els resultats:


I en verd hem marcat les característiques que ens interessa treballar més dins d'aquesta formació, i que seran les nostres prioritats. 
Destacar que va ser una sessió amb moltes i bones idees que cal continuar treballant amb l'ajuda de Begoña de la Iglesia i la bona disposició del centre.divendres, 24 de febrer de 2017

Treball de la convivència a l'IES Santa Maria

Aquests dies hem finalitzat la formació per a la millora de la convivència a l'IES Santa Maria. Podeu veure els objectius inicials i el treballat amb el ponent al següent ResumAixí doncs, el professorat ha experimentat noves estratègies a l'aula i al centre com ara; la finestra panoràmica, el tractament per plantes, el banc de solucions, s'ha elaborat un protocol per als alumnes sancionats, estratègies per fomentar un bon treball a l'aula i s'han provat plans per tractar determinades actituds amb l'alumnat.Respecte dels objectius inicials el professorat ha destacat que ha millorat la participació i  implicació de tota la comunitat educativa, s'han adquirit noves estratègies per promoure el respecte i la tolerància i en part s'ha millorat la comunicació entre el professorat.

En concret estam d'acord a dir que s'ha avançat en...


 • Fer servir noves estratègies i recursos.
 • Tenim un banc de solucions per millorar la convivència.
 • Ha millorat la comunicació entre el professorat.
 • S'ha promogut la participació i implicació de tot el professorat.
 • S'han provat noves destreses.
 • Tenim més consciència de la importància de treballar el respecte.
 • Més reflexió sobre la nostra tasca docent.
També hem observat els següents canvis al centre i/o a l'aula:
 • Millor ambient de treball al centre i a l'aula.
 • Part de l'alumant s'ha adonat que el professorat treballa coordinadament.
 • La resta del professorat s'ha interessat per les noves estratègies.
Ens queden nous interrogants però:

 • Com gestionar els conflictes amb alumnat més problemàtic.
 • Serem capaços de continuar treballant i avançant en aquesta línia de treball?
 • Com implicam a més gent (famílies, professorat...) i als centres de primària.
 • Com nodrir la comissió de convivència?
 • Milloraran els resultats si millora la convivència?
 • Com treballam amb l'alumnat que no vol?
I finalment els nous objectius del centre són:
 • Enriquir el banc de solucions.
 • Augmentar la participació de tota la comunitat.
 • Tenir més recursos de convivència per continuar avançant.
 • Augmentar la participació del professorat a la formació.Finalment el professorat ens va comentar com veia la formació en perspectiva i molts van coincidir en que el quadre Matisse "Finestra oberta" representava bastant bé el recorregut fet i el concepte de millora al llarg de la formacióDes d'aquí donar les gràcies a tot el professorat de l'IES Santa Maria pel seu bon fer i molts ànims per seguir endavant!dimarts, 14 de febrer de 2017

Prioritzant idees al CEIP Portal NouDesprés d'aprendre una mica més sobre Educació Emocional amb Eva Solaz els docents del CEIP Portal Nou ens van trobar per posar en comú les idees que ens va donar i prioritzar allò que pensam més necessari treballar.
Així doncs, vam decidir que les idees prioritàries a treballar són:

 • Fomentar la implicació de tots en el treball de les emocions al centre i a tots els nivells
 • Seqüenciar les activitats a realitzar per trimestres, grups, etc.
 • Crear nous espais per al treball de les emocions (racó de l'amistat, racó de relaxació...)
 • Promocionar i donar visibilitat el treball que fem respecte a les emocions.
 • Treballar perquè el mestre sigui un model per als alumnes.
 • Crear un document de centre i/o incloure a la PGA,com treballam les emocions.
També ens queden algunes dubtes com ara:
 • Com implicar a qui no vol participar.
 • Necessitat d'aprofundir en la base cientifica i els coneixement teòrics de l'EE.
 • Què passa si no ho treballam bé? Val la pena seguir fent-ho?

La següent passa ara és seguir treballant per resoldre aquests dubtes i planificar les nostres accions per treballar les idees que hem considerat prioritàries!

Endavant!

dimarts, 31 de gener de 2017

Educar les emocions amb Eva SolazEl divendres 27 i dissabte 28 de gener els docents del CEIP Portal Nou van comptar amb la visita de la formadora Eva Solaz per treballar les emocions. N'Eva ens va fer vivenciar un bon grapat d'activitats d'educació emocional (principalment reconeixement, expressió i gestió)  i ens va contar com ho fan al seu centre.

Al següent gràfic estan recollits els objectius de la formació i algunes de les idees (les el·lipses) que ens va donar n'Eva per treballar-los:El claustre es va mostrar molt engrescat i participatiu:


Més imatges al perfil de n'Eva Solaz