dimecres, 21 de juny de 2017

Avaluant la formació al CEIP Portal NouDesprés d'una profitosa formació era hora d'avaluar la formació al CEIP Portal Nou. Vam partir dels nostres objectius inicials per avaluar allò en què hem avançat:

 • Tenim més coneixements, recursos i materials per treballar les emocions.
 • Li donam més valor al treball en equip, tant entre professorat com entre l'alumnat.
 • Hem promocionat i fet difusió del nostre treball.
 • Consideram que hem iniciat un canvi metodològic.
Què ha canviat a l'aula i al centre?
 • S'han establert noves rutines d'aula per a un millor treball de les emocions.
 • Tenen més  eines per resoldre conflictes i els alumnes ho resolen de forma més autònoma.
 • Ha millorat l'ambient dins i fora de l'aula.
 • Han obert nous camins de comunicació amb les famílies.
Però encara queden interrogants...

 • Com aconseguir implicar a la resta de comunitat (mestres i famílies)
 • Com donar-li continuïtat a aquest treball.
 • Com evitar que les activitats siguin repetitives (Compartim!)
I així els nous objectius són;
 • Crear un document de treball
 • Implicar a tota la comunitat
 • Continuar format-se en aquesta línia.
 • Donar més visibilitat al seu treball.
També vam marcar al nostre mapa conceptual allò assolit (en verd), allò en procés (taronja) i allò no assolit o no treballat (en vermell), i ha quedat així:Per finalitzar el grup va expressar la satisfacció amb el treball fet i amb la certesa de què cal treballar en aquesta línia i ho van representar amb aquest quadre de Seurat:Bon treball equip!


dimarts, 6 de juny de 2017

El treball cooperatiu al CEIP Can Misses


Ja acabada la formació en Treball Cooperatiu al CEIP Can Misses i fent la vista enrere podem dir que ha estat una formació molt satisfactòria, i on el centre ha avançat molt en la implantació del treball cooperatiu. Però, sobretot cal destacar el gran treball fet per l'equip d'infantil, què han aplicat al seu propi equip les idees del treball cooperatiu per avançar i ajudar-se uns als altres. 

Com a mostra d'aquest bon treball van presentar a les Jornades d'Experiències del CEP d'Eivissa el seu treball al llarg del curs:
Els mestres també ens van portar una petita mostra del material elaborat per i a les sessions de treball cooperatiu a l'aula:
Així a la darrera sessió al centre a més els mestres ens van fer un petit repàs del seu recorregut de la formació i vam valorar la formació, amb les següents conclusions consensuades...Hem avançat en...
 • Metodologia més motivadora per a l'alumnat.
 • Seguretat i confiança en el treball de les estructures i àmbits del treball cooperatiu.
 • La mirada cap a l'organització i la vida d'aula.
 • En el treball cooperatiu entre el mateix claustre.

... i cap on volem anar?
 • Integrar el treball cooperatiu al treball entre els docents, on tots tenen responsabilitat en l'èxit o fracàs.
 • Que mestres i infants arribin a treballar cooperativament.
 • Que l'alumnat sigui el protagonista.
 • Tenir una línia metodològica comuna.
 • Aconseguir una major implicació i participació de tothom.


I per aconseguir-ho, què necessitem?

A nivell individual;
 • Més temps, pràctica, experiència i formació.
 • Més coordinació i confiança

A nivell de centre:
 • Més formació.
 • Més cooperació entre els docents.
 • Més recursos (especialment humans) per afavorir la inclusió de tot l'alumnat.
 • Crear una comissió de Treball Cooperatiu.
 • Establir unes estructures mínimes a realitzar per tot el centre

Per finalitzar, agrair a l'equip del CEIP Can Misses el gran treball realitzat i la seva implicació.dimecres, 31 de maig de 2017

Sa Graduada avança en equip en el treball de les emocions


Ja vam contar aquí el bon treball del claustre de Sa Graduada en la detecció de les seves necessitats i planificació per al treball de les emocions al centre. A les següents sessions vam comptar amb l'ajuda d'Esther Garcia (membre del GROP). Per avançar en els següents elements:
 1. Estratègies per a una millor gestió de l'aula.
 2. El respecte com a element essencial per a la millora de la convivència.
 3. La implicació i compromís per millorar la convivència.
 4. Tenir i seguir una línia de treball consensuada (normes, línies d'actuació...) per tots.
 5. El treball per a la prevenció dels conflictes.
 6. I el treball de les competències emocionals per gestionar les emocions.

Amb aquests objectius en ment van planificar les activitats que portarien a les seves aules, primer fent una pluja d'idees i després un pla d'acció per portar-les endavant.

Les setmanes següents els docents de Sa Graduada van treballar de valent per coordinar-se i treballar les emocions segons els seus objectius, en la majoria de casos aquestes intervencions van anar dirigides a treballar les 2 primeres competències emocionals (consciència i regulació). Van fer un gran treball per cicles i ens van presentar els seus resultats en unes sessions molt profitoses. Entre altres coses han treballat:
 • Contes per treballar les emocions.
 • Bústia de les emocions.
 • Racons de la calma.
 • Mood Meeter i altres eines com ara medalles per fer visibles les emocions.
 • Registres d'emocions.
 • Mini-teatres


Sobretot ha estat molt interessant la participació transversal amb els especialistes i el gran treball per equips que s'ha fet.

Una de les experiències més interessants va ser la de l'experiència de Teatre Fòrum per al treball de la cohesió de grup i la gestió dels conflictes, que va ser presentada a les Jornades d'Experiències del CEP d'Eivissa;
 A les imatges següents es veu alguns dels racons creats pels mestres d'infantil:Després del bon treball vam avaluar els resultats. Respecte als objectius inicials:

 • Millorar les competències emocionals del professorat i d'alumnat. Està en procés, sobretot els docents destaquen que els alumnes comencen a verbalitzar com es senten i tenir un major vocabulari emocional.
 • Millorar la convivència al centre. També en procés, cal destacar que consideren que ha millorat la gestió i resolució de conflictes i que l'alumnat comença a ser més autònom. 
 • Conèixer estratègies per gestionar l'aula. En Procés, han après noves estratègies i sobretot han après molt d'altres companys, els alumnes expliquen com es senten i  utilitzen tècniques de regulació com ara el control de la respiració.
Així en relació al punt de partida consideren que han avançat en:

 • Han millorat les relacions a l'aula i l'estat d'ànim. Així com la consciència emocional.
 • Els alumnes demostren més empatia.
 • Hi ha més coordinació i cohesió entre els docents.
 • El professorat és més conscient de la seva actitud i de les activitats i accions que fan.
Consideren que ha canviat a l'aula i al centre:
 • Tenen nous espais i materials per al treball d'emocions, conflictes...
 • Al centre hi ha una major consciència de l'importància del treball de les emocions.
 • S'ha iniciat un altre camí per a la gestió dels conflictes que cal seguir treballant.
Però també tenim altres interrogants:

 • Com donar continuïtat a aquest treball, respecte de:
  • Professorat nou vingut
  • Organització i horari escolar
  • Com treballar-ho des de l'inici de curs planificadament.
  • Com seqüenciar les activitats i competències a treballar.
I així els nous objectius de millora són:
 • Fer agrupaments i horaris per poder tenir espais per treballar les emocions.
 • Incorporar les emocions seqüenciadament als diferents nivells i/o al pla de convivència.
 • Ampliar les activitats i estratègies.
Finalment vam acabar resumint la formació amb un quadre (dos en aquest cas) i una paraula que reflecteixen el que ha estat aquesta formació, una gran feina en equip i un nou paisatge:
Donar l'enhorabona a l'equip del CEIP Sa Graduada per la seva implicació, pel seu gran treball i per aquesta il·lusió per donar al seu alumnat la millor educació des d'una perspectiva integral. 

Un bon resum d'aquest treball en equip es veu en aquestes imatges de la cohesió i bon ambient generat dins del grup.
dijous, 11 de maig de 2017

El treball de les dificultats de la competència matemàtica

Al CEIP Labritja hem finalitzat la formació en competència matemàtica amb resultats molt profitós a l'hora de conèixer el procés d'adquisició i la detecció de dificultats.
Amb l'ajuda de Begoña de la Iglesia el professorat ha fet una molt bona feina per conèixer i detectar  les Fases de desenvolupament de la competència matemàtica de l'alumnat. Per fer aquesta detecció van elaborar una graella d'observació que va resultar de gran ajuda:

Amb aquesta graella van dissenyar activitats per poder fer una bona observació de l'alumnat. Ens va sorprendre veure que quan aquestes activitats eren significatives i motivadores per a l'alumnat no presentaven dificultats. També resultava important distingir entre possibles dificultats matemàtiques i de comprensió amb l'alumnat. 

Així el professorat va valorar que:
 • Han avançat molt en conèixer el procés d'adquisició i en la intervenció amb alumnat amb dificultats
 • També en adquirir noves estratègies; treball amb material, manipulatius, aprofitar les rutines d'aula, contextualitzar bé les activitats per tal que siguin significatives...
 • I en general hi ha una major cultura matemàtica i ganes de treballar-la adequadament.
També però cal seguir treballant en...
 • Aprofundir en com passar d'un treball manipulatiu a la seva representació abans de treballar en paper.
 • Arribar a acords de centre per tenir una línia comuna de treball (especialment a primària).
 • Donades les dificultats pròpies del centre, com incorporar a tot el claustre i arribar a acords de centre.


Finalment el professorat ha valorat molt positivament la formació i ho van descriure amb la següents imatge i paraules:
Gràcies per bona feina!
divendres, 7 d’abril de 2017

Treball Cooperatiu a Can Misses: Mascotes: GUEPARD PER L'AULA

5 anys A: Mascotes: GUEPARD PER L'AULA: Dijous 16 març Si recordau, vàrem decidir fer manualitats de guepards. Les mascotes vàren decidir que volien fer-ne un individual i un...

dijous, 6 d’abril de 2017

Introduint el pla d'equip dins del treball Cooperatiu

L’eina bàsica de què disposa cada equip dins del treball cooperatiu per anar aprenent, cada vegada més, a treballar en equip, és l'anomenat Pla de l’equip, que periòdicament cada equip de base elabora per a un període de temps determinat (que va de quinze dies a un mes), i en el qual es fan costar els objectius comuns i personals que els membres de l’equip determinen per millorar el funcionament.

 “Per exemple, es poden proposar tenir una cura especial en la presentació dels treballs (en el cas que tots els alumnes, o la majoria, tinguin en comú que són poc curosos en la realització dels treballs escrits). També es poden proposar com a objectiu millorar algun aspecte, especialment conflictiu o poc assolit, del funcionament com a equip: ajudar un company quan demana ajuda, demanar ajuda perquè un company t'indiqui com es fa, no perquè t’ho deixi copiar, encoratjar-se mútuament, etc” 

Pere Pujolàs

Un bon model de pla d'equip que proposa la Universitat de Vic és aquest:Tant el CEIP Can Misses com el CC Mare de Déu de les Neus han començat a introduir aquesta eina per ajudar i regular els aprenentatges i el treball en equip i ja poden fer les primeres valoracions.

Pla d'equip elaborat pels mestres d'infantil del CEIP Can Misses


La introducció del pla d’equip ha estat diferent segons els grups, en alguns casos s’ha fet a través de converses (sobretot a infantil) sobre les diferents funcions dels càrrecs i fent la distribució d’aquests, altres s’ha fet a partir d'anàlisi que ha fet l’alumnat dels seus punts forts i febles tant com a equip com en l'àmbit personal. I s’han fet adaptacions del pla depenent del nivell i característiques del grup.

En general s’observa que alumnat necessita més temps per entendre aquesta nova eina i que són poc crítics respecte al seu treball/actitud dins de l'equip. Pensam que millorarà en el temps. També és important que hi hagi una bona coordinació dins del cicle i entre tutors i especialistes.

Aspectes positius:
 • Fomenta que l’alumnat sigui autocrític, que donin ajuda i que acceptin ajuda dels companys
 • Ajuda a estructurar i organitzar la tasca dels equips.
 • Ajuda a l’organització de l’aula i fer millor feina.
 • Ajuda al fet que els especialistes donen continuïtat al treball cooperatiu.
 • En alguns grups l’alumnat ha estat capaç de definir objectius reals i fer bones propostes de millora.
 • S’han pres les estructures de treball cooperatiu més seriosament, ja que ara saben que seran avaluades amb el pla d’equip. Escolten més als companys.


Dificultats:
 • La manca del temps per treballar correctament el pla d’equip i per assimilar el pla d’equip i els càrrecs. També falta de temps per què la revisió del pla d’equip sigui significativa.
 • Inseguretats per parta del professorat i necessitat de més temps per assimilar-ho.
 • La dificultat de treballar-ho bé amb alumnes competitius, que no volen cooperar o no accepten el pla d’equip.


Propostes de millora:
 • És molt important fer una bona introducció del pla d’equip ben planificada i a ser possible utilitzant alguna dinàmica de l’àmbit A.
 • Formar els equips tenint en compte els possibles desdobles.
 • Tenir una organització horària amb més temps per treballar seguides estructures i el pla d’equip.
 • Utilitzar les mateixes icones i/o plans d’equip per compartir el material i donar continuïtat als plans d’equip en l'ambit de cicle.
 • Ens hem adonat que és molt important seguir cohesionant els grups treballant l’àmbit A.
 • Cal marcar bé les dates per fer la revisió del pla.
 • És molt important tenir una bona coordinació entre el professorat.

Tot i que necessitam una mica més de temps per treballar-ho bé, en general hem vist la gran ajuda que ens pot oferir el pla d'equip, sols cal seguir treballant-lo a les nostres aules. 
Endavant!

dijous, 16 de març de 2017

La millora de la competència lingüística al CEIP Vénda d'Arabí

El CEIP Vénda d'Arabí ha iniciat aquest curs un procés de millora en el seu treball de les competències de la lectura i escriptura, on, partint de l'anàlisi de la pròpia pràctica van determinar les característiques ideals d'un bon tractament de la lectura i escriptura:


A partir d'aquí van extraure els següents 4 objectius principals a treballar i els seus indicadors d'èxit:Amb l'ajuda de Begoña de la Iglesia vam aprofundir en aquests objectius i a continuació vam posar en comú les idees més rellevants i que podíem traslladar al centre i a les aules.


Aquestes noves pràctiques les vam relacionar amb els 4 objectius que teniem:


Experimentant a l'aula

I per grups vam dissenyar i posar en pràctica algunes d'aquestes pràctiques, entre altres les experimentacions van ser:
 •  A  6è; nous plans per al foment de la lectura i escriptura, amb nous racons per la lectura i escriptura, introduir eines d'auto-avaluació i les bústies per crear històries, 
 • A P3 ens han mostrat l'anàlisi del procés d'adquisició de la lectura i escriptura i com ho treballen.
 • Racons i espais de lectura a tots els nivells.
 • N'Elena i Yolanda han elaborat un recull de documents amb la línia de treball de lectura i escriptura per a infantil i primer cicle de primària.
 • Neus i Anna ens han mostrat com treballen la lectura i escriptura creativa amb contes creats pels alumnes de P4.
 • Marimar i Encina han fet un gran treball amb materials manipulatius.
 • Igualment els mestres de l'aula UEECO i de 2n ens han mostrat com treballen amb aquests materials manipulatius i una intervenció molt concreta amb l'alumnat per ajudar-lo a passar de fase lectora.
 • A 3r ens han mostrat com han utilitzat el treball cooperatiu a les seves aules per millorar l'autonomia de l'alumnat i els èxits i dificultats trobats.
 • A 5è també ens han mostrat l'experimentació de noves mesures per fomentar la lectura, com la lectura lliure, l'amic lector, la creació de les seves pròpies històries...
 • I per part de l'equip directiu, un pla molt complet a mig i llarg termini per millorar la competència lingüística 

Avaluació


Finalment vam avaluar si amb aquestes pràctiques hem millorat les nostres pràctiques i assolit els nostres objectius. Els hem classificat en assolits, en procés i no assolits:
Assolits:

 • Els alumnes mostren i verbalitzem la seva motivació per llegir a l'hora de lectura.
 • Els mestres utilitzen més varietats de recursos i materials
 • L'estat emocional de l'alumnat millora.
 • S'incrementa el treball entre iguals. (Però cal consolidar-ho).
 • Es fa un seguiment de les metodologies acordades.
En procés o parcialment assolit:

 • Hi ha una millora en la creació dels texts. 
 • El mestre proporciona moments per realitzar activitats per a la creació lliure i espontània; assembles, tallers/racons, missatges...
 • La majoria de la classe va de manera autònoma al racó d'escriptura (de moments sols tenen racó de lectura).
 • S'incorporen acords als documents de centre (PGA...). Alguns acords ja s'han incorporat i altres els ha calendaritzat l'equip directiu per treballar-los i incorporar-los.
 • Es treballa a partir dels interessos i els contextes diaris
 • El centre té un  decàleg a l'abast de tothom amb la metodologia a seguir per assolir la lectura i escriptura de forma adient. (S'ha creat un document per a infantil i primer cicles de primària).

No assolits:
 • S'expliquen  als pares els acords del centre (Es farà més endavant, quan estigui tot més consolidat)
 • Els acords  es comuniquen al claustre (està calendaritzat)

També destaquen els següents canvis a l'aula i centre: 
 • S'ha millorat el clima d'aula.
 • S'ha incrementat molt la motivació per la lectura, i ara són els alumnes els que demanen per llegir.
 • El centre té una línia de treball comuna i compartida.
 • S'han creat racons i espais per la lectura
 • El professorat treballa més a partir dels interessos de l'alumnat.
 • Major ús de materials manipulatius. 

Però queden interrogants com ara...

 • Com seguir treballant amb els alumnes amb greus dificultats o falta d'interès.
 • Com documentar-ho tot.
Per tant d'aquí podem trobar nous objectius de millora:
 • Millorar el treball amb l'alumnat amb dificultats.
 • Documentar.
 • Millorar el treball de l'escriptura.
 • La connexió entre escola i societat.
 • Compartir les bones pràctiques del professorat.

Quin gran equip!

Cal destacar en tot el moment el gran treball de tot l'equip i la seva cohesió i especialment de l'equip directiu com a guies d'aquest procés, i l'apropiació que ha fet el claustre del reball de la cohesió delgrup i l'àmbit emocional, amb dinàmiques com les de l'escala de provenció i el treball de les emocions:

Com no podia ser d'altra manera vam fer una avaluació més emocional al respecte de la formació i ho vam recollir amb una paraula, on la més repetida va ser "il·lusió" i un quadre on el més triat va ser "La finestra oberta" de Matisse:Enhorabona pel bon treball i un plaer treballar amb aquest gran equip!

Lidia i Ximo